АМГАЛАН
Амаржих газар
Үндсэн сайт
Байгууллагын мэдээллийн сан
Шилэн данс
Серверт нэвтрэх
FTP хаягийг ftp дэмждэг файл менежерийн хандах хаягаар өгнө.
Жишээ нь Windows Explorer-ийн хаяг дээр ftp хаягийг хуулж тавиад "enter" дарж орно:

БУЦАХ