Эхлэл хуудас
Facebook хуудас

Захирлын тушаал

# Гарчиг Огноо
1 Коронавируст халдвар (КОВИД-19)-тай иргэнд эмнэлгийн тусламж, үйлчилгээ үзүүлэх түр журам батлах тухай 2022.08.08
2 Эмнэлгийн тусламж, үйлчилгээний бэлэн байдлыг хангаж ажиллах тухай 2022.07.06
3 Хагас жилийн эд хөрөнгийн тооллого явуулах тухай 2022.06.02
4 Төлбөртэй болон нэмэлт тусламж үйлчилгээний журам, жагсаалтыг шинэчлэн батлах тухай 2022.05.02
5 Урьдчилан сэргийлэх, эрт илрүүлэх үзлэг, шинжилгээ, оношилгоо зохион байгуулах тухай 2022.05.01
6 Хөдөлмөрийн дотоод журам шинэчлэн батлах тухай 2022.04.08
7 Олон улсын сувилагч, эх баригчдын өдрийг тэмдэглэн өнгөрүүлэх тухай 2022.04.08
8 Журам батлах тухай 2022.04.01
9 Жагсаалт батлах тухай 2022.03.21
10 Эмнэлгийн тусламж, үйлчилгээний бэлэн байдлыг хангаж ажиллах тухай 2022.02.01
11 Ажлын хэсэг байгуулах тухай 2022.02.01
12 Албан тушаалын тодорхойлолт боловсруулах ажлын хэсэг байгуулах тухай 2022.02.01
13 Журам батлах тухай 2022.01.11
7711-1555