Эхлэл хуудас
Facebook хуудас

Сайдын тушаал

# Гарчиг Огноо
1 Журам батлах тухай 2023.01.25
2 Халдварт өвчинтэй тэмцэх, сэргийлэх арга хэмжээний 2022-2025 оны төлөвлөгөө батлахтухай 2022.12.15
3 Эмнэлзүйн заавар боловсруулах журам батлах тухай 2022.12.15
4 Коронавируст халдвар (КОВИД-19)-тай иргэнд эмнэлгийн тусламж, үйлчилгээ үзүүлж түр ор дэлгэх, эмнэлгийн тусламж үйлчилгээг зохицуулах тухай 2022.12.15
5 Сармагчны цэцэг өвчний тандалт, оношилгоо, эмчилгээний түр заавар батлах тухай 2022.12.15
6 Журам заавар батлах тухай 2022.12.15
7 Мэргэшлийн зэрэг олгох, шинэчлэн тогтоох, нөхөн олгох тухай 2022.12.15
8 Журам батлах тухай 2022.12.15
9 Журам шинэчлэн батлах тухай 2022.12.15
10 Журам, маягт батлах тухай 2022.12.15
11 Эмнэлгийн хэрэгсэл, тоног төхөөрөмж хуваарилах тухай 2022.12.15
12 Журам батлах тухай 2022.12.15
13 Ээлжийн амралтын хуваарь батлах тухай 2022.12.15
14 Мөнгөн урамшуулал олгох тухай 2022.12.15
15 Түр заавар шинэчлэн батлах тухай 2022.12.15
16 Гэрчилгээ олгох тухай 2022.12.15
17 Коронавируст халдвар (КОВИД-19)-тай иргэнийг хэвтүүлэн эмчлэх түр тасаг нээн ажиллуулах тухай 2022.12.15
18 Коронавируст халдвар (КОВИД-19)-тай иргэдэд эмнэлгийн тусламж, үйлчилгээ үзүүлэх түр ор дэлгэх, эмнэлгийн тусламж үйлчилгээг зохицуулах тухай 2022.12.15
19 Коронавируст халдвар (КОВИД-19)-тай иргэдэд эмнэлгийн тусламж, үйлчилгээ үзүүлэх түр ор дэлгэх тухай 2022.12.15
20 Коронавируст халдвар (КОВИД-19)-ын эсрэг вакцины нэмэлт тунгаар вакцинжуулах тухай 2022.12.15
7711-1555