Эхлэл хуудас
Facebook хуудас

Цаг үеийн мэдээ

УРЬДЧИЛАН СЭРГИЙЛЭХ ЭРТ ИЛРҮҮЛЭГИЙН ҮЗЛЭГИЙГ СУМДАД ОЧИЖ ХИЙЖ БАЙНА

2022-09-22

Монгол Улсын Их Хурлын 2020 оны 52 дугаар тогтоолоор баталсан “Алсын хараа-2050 “Эрүүл мэндийн даатгалд хамрагддаг эмчилгээ үйлчилгээний хамрах хүрээг нэмэгдүүлж, зонхилон тохиолдох өвчнийг эрт илрүүлж, өвчлөл нас баралтын эрсдэлт хүчин зүйлс буурсан байна”; "Монгол Улсын Засгийн газрын 2020-2024 оны үйл ажиллагааны хөтөлбөр", уг хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэх арга хэмжээний төлөвлөгөөнд "Хүн амыг зонхилон тохиолдох халдварт болон халдварт бус өвчнөөс урьдчилан сэргийлэх, эрт илрүүлэх тогтолцоог бэхжүүлж, иргэн бүрийг эрүүл мэндийн үзлэг, шинжилгээ, оношилгоонд хамруулах үйл ажиллагааг зохион байгуулж, олон улсын жишигт нийцүүлэн шинэчилж байх" гэсэн заалтуудыг үндэслэн 2022 оны 05 сарын 01-нээс эхлэн улс орон даяар 0-5 болон 18-аас дээш насны бүх иргэдийг эрүүл мэндийн үзлэг, оношилгоонд хамруулж эхэлсэн билээ.Урьдчилан сэргийлэх эрт илрүүлэг үзлэгийг сумдад очиж багаар хийх  санаачилгыг  Амгалан Амаржих Газар Төрөлжсөн Мэргэшлийн Эмнэлэг санаачлан ажиллаж байна. Тус эмнэлэгийн  захирал Ц.Батболд , Төв аймгийн Эрдэнэ сумын Засаг дарга А.Мөнгөнбаяр нар эрүүл мэндийн тусламж үйлчилгээг үзүүлэхэд хамтран ажиллах санамж бичиг байгуулсаны хүрээнд Баянзүрх дүүргийн эрүүл мэндийн төвийн эмч нартай хамтран 2022 оны 09 дүгээр сарын 16, 17-ны өдрүүдэд тус суманд урьдчилан сэргийлэх, эрт илрүүлгийн үзлэг зохион байгуулсан. Амгалан Амаржих Газар Төрөлжсөн Мэргэшлийн эмнэлгийн эмч нарын баг нь 314 хүнд зөвлөгөө өгч,үзлэг оношилгоог хийлээ. Цаашид ЭМЯ зүгээс алслагдсан сум орон нутагт багуудыг илгээж урьдчилан сэргийлэх эрт илрүүлэгийг хийхээр төлөвлөж байна.

7711-1555