Эхлэл хуудас
Facebook хуудас

ЭРСДЭЛТЭЙ ЖИРЭМСНИЙ ТУСЛАМЖИЙН ТАСАГ

Эх барих эмэгтэйчүүдийн эмч – 9, Эх баригч – 9, Аргазүйч – 1, Үйлчилгээний ажилтан – 1 нийт 19 эмч ажилтаны бүрэлдэхүүнтэй эх барихын тусламж үйлчилгээг үзүүлж байна.

  • Эх барих эмэгтэйчүүдийн Ахлах зэрэгтэй 2 эмч

    Тасгийн эрхлэгч А.Мэндбаяр, Эх барих эмэгтэйчүүдийн эмч К.Гулгайм

  • Эх барихуйн Тэргүүлэх зэрэгтэй эх баригч – 1

    Тасгийн Ахлах эх баригч  С.Мөнхтөгс

  • Эх барихуйн Ахлах зэрэгтэй эх баригч – 1

     Эх баригч   Б.Тунгалагжаргал

 ЖИРЭМСЭНТЭЙ ХОЛБООТОЙ ЭМГЭГҮҮД, ЖИРЭМСНИЙ ХАВСАРСАН ЭРХТЭН ТОГТОЛЦООНЫ ЭМГЭГИЙГ ОНОШЛОХ, ЭМЧЛЭХ, ТӨЛӨВЛӨГӨӨТ КЕСАР МЭС ЗАСЛУУД, ЖИРЭМСЛЭЛТИЙГ ЭРТ БОЛОН ХОЖУУ ХУГАЦААНД ТАСЛАХ ЗЭРЭГ ЭХ БАРИХЫН ТУСЛАМЖ ҮЙЛЧИЛГЭЭГ ҮЗҮҮЛЖ БАЙНА.

7711-1555