Эхлэл хуудас
Facebook хуудас

ЭРСДЭЛТЭЙ ЖИРЭМСНИЙ ТУСЛАМЖИЙН ТАСАГ

Тасгийн эрхлэгч А.Мэндбаяр
Ахлах арга зүйч Ц.Болорчимэг
Эмч  9
Эх баригч  8
Сувилагч  2
Асрагч  1
Нийт  20
7711-1555