Эхлэл хуудас
Facebook хуудас

АМБУЛАТОРИЙН ТАСАГ

Амгалан амаржих газар төрөлжсөн мэргэшлийн эмнэлэг амбулаторийн тасаг нь ЭБЭ-ийн тэргүүлэх зэрэгтэй клиникийн профессор Б.Нямцэцэг эрхлэгчтэй А.Сэржмаа арга зүйчтэй

 • Эх барих эмэгтэйчүүдийн эмч -5
 • Уламжлалтын эмч-1
 • Дотрын их эмч-1
 • Дурангийн эмч-1
 • Дүрс оношилгооны эмч-3
 • Эх баригч-7
 • Цахим бүртгэлийн ажилтан-2
 • Уламжлалтын сувилагч-1
 • Дурангийн ариутгагч-1
 • Асрагч -2
 • Нийт 26 хүний бүрэлдэхүүнтэйгээр үйл ажиллагаа явуулж байна.

Амбулаторийн тасаг нь:

 • Эрсдэлтэй жирэмсний хяналт
 • Эрсдэлтэй жирэмсний үзлэг
 • Эмэгтэйчүүдийн үзлэг
 • Дотрын эмчийн үзлэг
 • Дүрс оношилгоо, шинжилгээ
 • Уламжлалтын эмчийн үзлэг
 • Нөхөн үржихүйн тусламж үйлчилгээ
 • Өдрийн эмчилгээнд харьяа харгалзахгүйгээр тусламж үйлчилгээг үзүүлж байна.

 

Амбулаторийн тасаг нь Эрүүл мэндийг дэмжих төвийг байгуулан 4 төрлийн багц үзлэгийг хийж байна.

Багц 1

 18-30 насны  даатгуулагчийн урьдчилан сэргийлэх, эрт илрүүлгийн багц

 1. Биохимийн шинжилгээ (холестерин, триглицерид, АСАТ, АЛАТ, шууд билирубин, амилаза, креатинин, мочевин),
 2. Цус болон шээсний ерөнхий шинжилгээ,
 3. Тэмбүү илрүүлэх хурдавчилсан шинжилгээ,
 4. ХДХВ илрүүлэх хурдавчилсан шинжилгээ,
 5. Хепатитийн В, С вирусийн эсрэг бие илрүүлэх хурдавчилсан сорил,
 6. Зүрхний цахилгаан бичлэг,
 7. Цээжний рентген зураг
 8. Эмчийн үзлэг
 9. Эрт илрүүлгийн асуумж, эрсдэлийн үнэлгээ
 10. Дүгнэлт
 11. Зөвлөгөө

Багц 2

 31-45 насны  даатгуулагчийн урьдчилан сэргийлэх, эрт илрүүлгийн багц

 1. Биохимийн шинжилгээ (холестерин, триглицерид, АСАТ, АЛАТ, шууд билирубин, амилаза, креатинин, мочевин),
 2. Цус болон шээсний ерөнхий шинжилгээ,
 3. Өлөн үеийн глюкоз,
 4. Тэмбүү илрүүлэх хурдавчилсан шинжилгээ,
 5. ХДХВ илрүүлэх хурдавчилсан шинжилгээ,
 6. Хепатитийн В, С вирусийн эсрэг бие илрүүлэх хурдавчилсан сорил,
 7. Эсийн шинжилгээ –ПАП тест,
 8. Хэвлийн хэт авиа,
 9. Бамбайн хэт авиа,
 10. Хөхний хэт авиа,
 11. Зүрхний цахилгаан бичлэг,
 12. Улаан хоолой, ходоодны дуран,
 13. Цээжний рентген зураг
 14. Эмчийн үзлэг:
 15. Эрт илрүүлгийн асуумж, эрсдэлийн үнэлгээ
 16. Дүгнэлт
 17. Зөвлөгөө

 

Багц 3

46-60 насны  даатгуулагчийн урьдчилан сэргийлэх, эрт илрүүлгийн багц

 1. Биохимийн шинжилгээ (холестерин, триглицерид, АСАТ, АЛАТ, шууд билирубин, амилаза, креатинин, мочевин),
 2. Цус болон шээсний ерөнхий шинжилгээ,
 3. Өлөн үеийн глюкоз,
 4. Өтгөнд далд цус илрүүлэх шинжилгээ,
 5. Хепатитийн В, С вирусийн эсрэг бие илрүүлэх хурдавчилсан сорил,
 6. Эсийн шинжилгээ –ПАП тест,
 7. Хэвлийн хэт авиа,
 8. Бамбайн хэт авиа,
 9. Хөхний хэт авиа,
 10. Зүрхний цахилгаан бичлэг,
 11. Улаан хоолой, ходоодны дуран,
 12. Цээжний рентген зураг
 13. Эмчийн үзлэг
 14. Эрт илрүүлгийн асуумж, эрсдэлийн үнэлгээ
 15. Дүгнэлт
 16. Зөвлөгөө

 

 

 

Багц 4

 61-ээс дээш насны  даатгуулагчийн урьдчилан сэргийлэх, эрт илрүүлгийн багц

 1. Биохимийн шинжилгээ (холестерин, триглицерид, АСАТ, АЛАТ, шууд билирубин, амилаза, креатинин, мочевин),
 2. Цус болон шээсний ерөнхий шинжилгээ,
 3. Өлөн үеийн глюкоз,
 4. Өтгөнд далд цус илрүүлэх шинжилгээ,
 5. Хепатитийн В, С вирусийн эсрэг бие илрүүлэх хурдавчилсан сорил,
 6. Хэвлийн хэт авиа,
 7. Бамбайн хэт авиа,
 8. Хөхний хэт авиа,
 9. Зүрхний цахилгаан бичлэг,
 10. Улаан хоолой, ходоодны дуран,
 11. Цээжний рентген зураг
 12. Эмчийн үзлэг
 13. Эрт илрүүлгийн асуумж, эрсдэлийн үнэлгээ
 14. Дүгнэлт
 15. Зөвлөгөө
7711-1555